Forum Farmacji Przemysłowej - listopad 2012

2012-10-18 00:00

W dniach 14-16 listopada w Łodzi odbędzie się FORUM FARMACJI PRZEMYSŁOWEJ. Hasłem przewodnim wydarzenia będzie "Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego".

Forum organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne przy współpracy z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym.

Po raz kolejny uczestnicy spotkania dyskutować będą na istotne tematy dotyczące przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Głównymi zagadnieniami listopadowej konferencji będą:

  • Nowelizacja prawa farmaceutycznego
  • Monitorowanie działań niepożądanych w świetle nowych rozwiązań prawnych
  • Rejestracja produktów leczniczych
  • Wprowadzanie zmian do dokumentacji rejestracyjnej

Do udziału w konferencji organizatorzy zaprosili: prezesów i członków zarządu firm farmaceutycznych i instytutów, dyrektorów medycznych, kierowników i pracowników działów rejestracji, kierowników i pracowników działów pharmacovigilance oraz innych specjalistów.

Wykładowcami na konferencji będą:

  • Przedstawiciele agencji EMA z Londynu
  • Minister oraz eksperci Urzędu Rejestracji
  • Dyrektor oraz inspektorzy GIF
  • Profesorowie uczelni medycznychrzedstawiciele stowarzyszeń podmiotów odpowiedzialnych
  • Przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych.


Źródło: www.farmacjaprzemyslowa.pl

nasi partnerzy: