Zbliża się Ogólnopolski Kongres Naukowy Studentów Farmacji

2012-09-28 00:00

W dniach 26-28 października w Sosnowcu i Katowicach odbędzie się Ogólnopolski Kongres Naukowy Studentów Farmacji 2012. Organizatorem wydarzenia jest zespół sekcji studenckich Młoda Farmacja Sosnowiec przy współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym.

Kongres skierowany jest przede wszystkim do studentów farmacji z całej Polski, a także studentów innych kierunków medycznych, kadry naukowej uczelni medycznych, członków i władz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Śląskiej Izby Aptekarskiej i wszystkich farmaceutów.

Celem imprezy jest wymiana doświadczeń miedzy specjalistami i studentami, podniesienie wiedzy, integracja środowiska medycznego. Jest to także dobre miejsce na promocje firm związanych z sektorem farmaceutycznym.

Głównym dniem Kongresu będzie sobota - 27 października. Wtedy to odbędzie się Konkurs Studenckich Prac Naukowych oraz Konferencja Naukowa „Farmakoterapia kobiet w ciąży”, w ramach której wykłady przygotują specjaliści ginekolodzy i położnicy. Konferencja będzie mięć charakter otwarty, a patronat nad nią objęło Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

Więcej informacji na stronie: http://www.kongres-sum.pl/


nasi partnerzy: