Polityka prywatności

  • Zgromadzone dane pochodzą z bezpośrednich, dobrowolnych rejestracji użytkowników.
  • Użytkownik rejestrując się w systemie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych na potrzeby systemu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
  • Użytkownik posiada prawo wglądu do swoich danych, ich poprawy i usunięcia.
  • Użytkownik może odmówić podania swoich danych osobowych i/lub przyjęcia plików cookie w przeglądarce, jednak funkcje i usługi oferowane w portalu mogą w takim przypadku nie działać prawidłowo.
  • Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.
  • Niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na portalu.

nasi partnerzy: