Zbyt swobodne używanie oznaczeń związanych z Facebookiem może naruszać prawo

2011-12-02 00:00

Justyna Janicka, aplikant radcowski, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, Oddział w Krakowie

Przedsiębiorcy wykorzystujący w działaniach reklamowych odniesienia do swoich aktywności na Facebooku muszą zdawać sobie sprawę, że korzystanie z logo i znaków towarowych Facebook Inc. podlega pewnym ograniczeniom. Niezastosowanie się do nich może narazić przedsiębiorcę na zarzut naruszenia praw własności intelektualnej Facebook Inc.

​Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z możliwości założenia na Facebooku tzw. fan page – strony służącej do promowania towarów lub usług danego przedsiębiorcy bądź prowadzenia reklamy korporacyjnej. Klient przedsiębiorcy, korzystający z fan page, ma możliwość „polubienia” tej strony, stając się jej fanem i uzyskując stały dostęp do informacji na niej publikowanych.

Chcąc zwiększyć liczbę swoich fanów na Facebooku, przedsiębiorcy zamieszczają informacje o funkcjonowaniu fan page w reklamach innego rodzaju, np. na swoich stronach internetowych, w wysyłanych do stałych klientów newsletterach oraz na plakatach i ulotkach.

Charakterystyczne oznaczenia związane z portalem facebook.com – niebieskie logo z białym napisem „facebook”, niebieskie logo z literą „f” oraz przycisk Facebooka „Lubię to” z symbolem podniesionego do góry kciuka – podlegają ochronie prawnej jako zarejestrowane znaki towarowe lub utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przedsiębiorcy wykorzystujący te oznaczenia w swoich działaniach reklamowych, podejmowanych poza portalem facebook.com, często nie biorą tej kwestii pod uwagę i wykorzystują zasoby związane z marką Facebooka niezgodnie z licencjami udzielanymi przez Facebook Inc. Szczegółowe zasady dotyczące licencji na korzystanie z oznaczeń związanych z portalem facebook.com zwarte są na stronie internetowej portalu.

Częsty błąd to zamieszczanie na firmowych stronach internetowych, ulotkach czy innych nośnikach reklamowych niebieskiego logo z białym napisem „facebook”, w połączeniu z hasłem zachęcającym do „polubienia” fan page przedsiębiorcy. Zgodnie z treścią licencji  Facebook Inc. co do zasady nie zezwala na korzystanie z logo „facebook”, będącego zarejestrowanym znakiem towarowym, chyba że przedsiębiorca uzyska dodatkowe zezwolenie. Każdorazowe wykorzystanie logo „facebook” wymaga złożenia wniosku za pośrednictwem przedstawiciela Facebooka ds. biznesowych i uzyskania zgody na takie działanie.

Aby zachęcić klientów do „polubienia” fan page, przedsiębiorcy powinni korzystać z logo „f” lub przycisku „Lubię to”. Jednak oznaczenia te również powinny być wykorzystywane w ramach licencji udzielonych przez Facebook Inc.

Logo „f” może być wykorzystywane do promowania fan page - strony na Facebooku, grupy w przedmiotowym portalu, aplikacji oferowanej za pośrednictwem Facebooka, lub możliwości zalogowania się do innego portalu z wykorzystaniem usługi Facebook Connect. Ponadto, Facebook Inc. wymaga, aby kontekst, w którym wykorzystane jest logo „f” jasno informował, do jakiego działania związanego z portalem facebook.com zachęca reklamodawca (np. „Polub nas na Facebooku”). Niezgodne z licencją jest również umieszczanie hiperłącza do strony logowania do Facebooka pod logo “f”.

Rozmiar logo “f” może być zmieniony, w zależności od potrzeb reklamodawcy. Niedopuszczalne są jednak inne modyfikacje przedmiotowego logo, za wyjątkiem modyfikacji kolorów na czarno-biały, jeżeli rozpowszechnianie go w kolorze jest niemożliwe ze względów technicznych.

Pewne ograniczenia dotyczą również licencji na wykorzystanie przycisku “Lubię to”, który w reklamach online (np. na stronie internetowej przedsiębiorcy) może być wykorzystywany tylko w połączeniu z wtyczką społecznościową “Like”, umożliwiającą udostępnienie zawartości danej strony internetowej w serwisie Facebook za pomocą kliknięcia w przycisk “Lubię to”.

W oparciu o udzieloną przez Facebook Inc. licencję możliwe jest również wykorzystanie przycisku “Lubię to” w reklamach niebędących reklamami online, np. na plakatach, ulotkach czy innych materiałach promocyjnych. Każdorazowe wykorzystanie przycisku “Lubię to” w reklamie offline powinno jednak zawierać odniesienie do serwisu facebook.com w postaci graficznej (logo “f”) lub tekstowej.


nasi partnerzy: